Vodnik za pritožbe

 

Dragi kupec,

v primeru okvare izdelka, ki je bil kupljen v spletni trgovini Oxepower.si, ravnajte na naslednji način:

1) V primeru, da je v opisu blaga določen garancijski rok za kakovost blaga, lahko kupec v garancijskem roku uveljavlja pravice iz garancije - reklamacija. To velja tudi, če je za blago navedeno časovno obdobje, v katerem se artikel lahko uporablja.

2) V primeru, da ima blago ob prevzemu napako, čeprav se bo ta pokazala kasneje, ta napaka uveljavlja kupčevo pravico do pomanjkljive izvedbe. Kupec lahko to pravico uveljavlja v 24 mesecih po prejemu blaga. To ne vpliva na obveznosti dobavitelja po garanciji kakovosti.

Garancijska doba
3) Garancijski rok za kakovost blaga začne teči z dnem prevzema blaga s strani kupca.

4) Garancijski rok je za vsak izdelek naveden v njegovem opisu. Če za dani izdelek obstaja garancijski list, se ta izda na dan prodaje blaga. Če garancijsko potrdilo ne obstaja, služi kot garancijski list davčni dokument.

5) Garancija ne krije običajne obrabe blaga (ali njegovih delov), ki nastane zaradi uporabe. V takem primeru krajše življenjske dobe izdelka ni mogoče šteti za napako in je kot take ni mogoče uveljavljati.

6) Strankam, ki blago uporabljajo za namene poslovanja ali trgovanja z danim izdelkom, ne jamči v skladu s civilnim zakonikom. V takem primeru so kupcem zagotovljene pravice, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe, le v obsegu, v katerem obveznosti, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe s strani proizvajalca ali uvoznika blaga v Češko republiko, še vedno obstajajo.

7) V primeru, da je kupec v garancijskem roku na kupljenem blagu odkril napako, ki ni nastala zaradi nepravilne uporabe, temveč zaradi napake samega izdelka, ima pravico reklamacije blaga preko reklamacijskega postopka. .

Pomanjkljive pravice do izvedbe
8) Če blago ob prevzemu nima zakonsko določenih lastnosti, torej če ni dostavljeno v ustreznem dizajnu po opisu blaga ali če stvar ni v skladu s češko zakonodajo, lahko kupec zahteva dostavo. novega blaga ali odstopi od pogodbe, razen če je to posledica nesorazmernosti z naravo napake. Če kupec ne odstopi od pogodbe ali zahteva dobavo novega blaga, je upravičen do primernega popusta na kupnino ali popravila artikla. Za uveljavljanje teh zahtevkov se uporablja pritožbeni postopek, pri čemer je primarna poravnava popravilo artikla.

9) Kupec ima pravico uveljavljati pravico do napake za obdobje 24 mesecev.

 

Pritožbeni postopek
10) V primeru reklamacije kupec nadaljuje tako, da najprej kontaktira dobavitelja po e-pošti (objednavky@ricomsecure.cz). Običajno bo v dveh delovnih dneh kupcu poslana informacija o nadaljnjih korakih, in sicer naslov pooblaščenega servisa, ki je najbližje prebivališču stranke, oziroma naslov, kamor kupec pošlje reklamirano blago ter obrazec » vodnik po zahtevanem blagu". Pošiljanje teh dokumentov bo olajšalo identifikacijo pošiljke in hitrejšo obdelavo zahteve. Pošiljke, iz katerih ni razvidno, zakaj so bile dostavljene dobavitelju, bodo vrnjene pošiljatelju.

11) Blago je potrebno poslati v originalni embalaži ali ustrezni transportni embalaži, ker dobavitelj ne odgovarja za morebitne mehanske poškodbe pred prevzemom blaga. V primeru utemeljene reklamacije ima kupec pravico do povračila poštnine v najnižjem potrebnem znesku za varno dostavo (potrebno je predložiti dokazilo o stroških tega prevoza). V primeru neupravičene reklamacije potrošnik ni upravičen do povračila svojih stroškov, povezanih z reševanjem reklamacije, hkrati pa dobavitelj ni upravičen do povračila nastalih stroškov z njegove strani (razen če ima potrošnik, da je je bila zloraba pravic potrošnikov).

Obravnava pritožb
12) Dobavitelj oziroma serviser bo ocenil upravičenost reklamacije za napako na blagu in po oceni kupca po telefonu ali elektronski pošti obvestil o načinu reševanja reklamacije. Nato bo kupec pozvan, da prevzame zahtevano blago.

13) V skladu z določbami 3. odstavka 19. člena Zakona št. 634/1992 Zb. o varstvu potrošnikov je rok za rešitev reklamacije trideset dni.

14) Vse utemeljene reklamacije, pri katerih se napaka pokaže v 30 dneh po prejemu blaga, dobavitelj avtomatsko rešuje z zamenjavo blaga za nov kos. Če blaga trenutno ni na zalogi, se dobavitelj zavezuje, da bo blago naročil v najkrajšem možnem času oziroma dovolil izbiro drugega blaga enake vrednosti. Za hitro rešitev reklamacije v zameno za nov kos v roku 30 dni od nakupa je treba reklamirano blago vrniti v originalni embalaži in v celoti (tj. vključno z vso dodatno opremo, priročniki itd.). Garancija za zamenjavo ne krije mehanskih poškodb.

 

4. Odstop od pogodbe

Pravica stranke do odstopa od pogodbe
1) Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe, če dobavitelj ne izpolnjuje dogovorjenih dobavnih pogojev.

2) V skladu z § 1829 odst. 1 let. a) Civilnega zakonika pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga.

3) Za spoštovanje roka za odstop od kupoprodajne pogodbe zadošča, da odstop od pogodbe pošljete pred iztekom ustreznega roka iz 2. odstavka tega člena.

Dobaviteljeva pravica do odstopa
4) Dobavitelj je upravičen do odstopa od pogodbe le do trenutka odpreme blaga in le v primeru nedobavljivosti blaga ali bistvene spremembe cene blaga pri podizvajalcu. Pred odstopom pa je dobavitelj vedno dolžan stopiti v stik s stranko, da se dogovorimo za nadaljnje ravnanje.

Postopek v primeru odstopa od pogodbe
5) Če kupec odstopi od pogodbe, mu dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu, vrne vsa plačila, ki jih je dobavitelj prejel od kupca, vključno s stroški dostave ( razen dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi načina dostave, ki ga izbere kupec, ki se razlikuje od najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja dobavitelj). Za vračilo plačil bo dobavitelj uporabil isto plačilno sredstvo, ki ga je naročnik uporabil za prvo transakcijo, razen če naročnik izrecno ne navede drugače. Dobavitelj vrne sredstva na račun kupca po podpisu dobropisa.

6) Stranka lahko odstopi od pogodbe tako, da o tem obvesti dobavitelja, elektronsko na elektronski naslov objednavky@ricomsecure.cz ali pisno v prostorih dobavitelja.

7) Kupec ob odstopu od pogodbe navede številko naročila, spremenljiv simbol in datum nakupa ter predloži izvirnik ali kopijo dokazila o nakupu blaga. Pošiljke, iz katerih ni razvidno, zakaj so bile poslane dobavitelju, bodo vrnjene pošiljatelju.

8) Če je kupec blago že prejel in prevzel, pošlje blago nazaj v prostore dobavitelja, kjer dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja oceni stanje vrnjenega blaga. Za vračilo celotnega zneska je treba blago dobavitelju vrniti v nepoškodovanem stanju, nepoškodovano, v celoti (vključno z dodatki in vso priloženo dokumentacijo ter originalno embalažo).

9) V primeru, da je blago vrnjeno dobavitelju v drugem stanju kot nedotaknjeno, je kupec dolžan povrniti zlasti stroške v zvezi z obnovo blaga in škodo na blagu. Povračilo teh stroškov in škode bo izvedeno s kupnino, ki jo v primeru odstopa od pogodbe vrne dobavitelj, se za te stroške in škodo ustrezno zmanjša.

10) V primeru odstopa od pogodbe stranka nosi stroške v zvezi z vračilom blaga.

11) Vzorec obrazca za odstop od pogodbe:

 

"Obvestilo o odstopu

Naslovnik: RICOM secure s.r.o., ID: 08572852, s sedežem v Liberci, Na Bělidle 1135, 460 06
Izjavljam, da odstopam od pogodbe o nakupu tega blaga, naročilo št. .. .. .. ..

Datum naročila / datum prejema: .. .. .. ../ .. .. .. .

Ime in priimek kupca - potrošnika: .. .. .. ..

Naslov stranke - potrošnika: .. .. .. .

Bančni račun, na katerega se vrne denar: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

Podpis stranke - potrošnika (samo če je ta obrazec poslan v papirni obliki): .. .. .. ..

Datum: .. .. .

Pošiljko z reklamiranim blagom pošljite na naslov:

 

RICOM secure s.r.o.

Tovární 319
471 54 Cvikov
Czech republic

 

Oxepower.si

info@oxepower.si


To spletno mesto uporablja tehnologijo piškotkov, da zagotovi pravilno delovanje spletne strani in izboljša ponujene storitve.S svojim soglasjem, ki nam ga podate s klikom na gumb "Razumem", se strinjate z uporabo piškotkov in prenosom podatkov o obnašanju spletne strani za prikaz ciljnega oglaševanja na družbenih omrežjih in oglaševalskih omrežjih na drugih spletne strani.Personalizacijo in ciljano oglaševanje lahko nastavite podrobneje ali pa ga kadar koli izklopite.Več informacij o obdelavi podatkov in naših partnerjih lahko najdete na tej strani.

Prilagodite nastavitve